El preu del tabac a l’actualitat

Com s’estableixen els preus al tabac?

El tabac està subjecte als preus estipulats pel Comissionat per al mercat de Tabacs, que estableix el preu en què es vendrà diàriament qualsevol producte de tabac. Tot i que els fabricants poden canviar el preu, ha de ser informat a la CMT per a la comunicació oficial. El tabac s’ha de vendre al preu estipulat, ja sigui en un estanc o en un altre lloc autoritzat, com les màquines de tabac, que també s’han de vendre a un preu fix, no des de la seva venda a un preu diferent.

Perque cambien  els preus al tabac?

El preu del tabac es pot alterar per dos motius: el primer és un canvi del govern, que incrementa els impostos en general, que repercuteix en una variació dels preus de totes les marques interessades. El segon motiu és que una marca concreta decideix augmentar o disminuir el preu del Pack que farà que la marca particular variï el seu preu. No obstant això, el preu de venda tindrà efecte quan es publiqui per la CMT

Podeu visualtzar els preus dels diferents tabacs en el seguent link?

https://www.elpreciodeltabaco.com/