El consumisme i el tabac

L’organització mundial de la salut (OMS) ha presentat avui un nou informe sobre les tendències mundials en l’ús del tabac, que, per primera vegada, demostra que el nombre d’homes que utilitzen tabac està decaient per més de 1.000.000 menys usuaris masculins per 2020.

Gairebé les dues últimes dècades, en general l’ús global del tabac ha disminuït, de 1.397.000.000 en 2000 a 1.337.000.000 en 2018, o aproximadament 60.000.000 persones

el 22% de la població d’Espanya reclama fumar diàriament, el 2% són ocasionals fumadors, mentre que el 25% són declarats ex-fumador. D’altra banda, més de la meitat es declaren no fumador, fent això més comú en dones d’edat 75 i més.